Skip to main content

Ứng trước tiền bán chứng khoán là gì?

Ứng trước tiền bán chứng khoán là gì?

Lệnh bán đã khớp nhưng tiền chưa kịp về tài khoản, nhà đầu tư có thể ứng trước tiền bán với lãi suất 0,03-0,04% một ngày.

Hiện nay, chu kỳ thanh toán đang áp dụng trên cả 3 sàn HoSE, HNX, UpCoM là T+2, có nghĩa là lệnh bán đã khớp nhưng phải 16h30 vào hai ngày làm việc sau đó, tiền mới về tài khoản của khách hàng.

Tiền bán chưa về kịp tài khoản nhưng trong một số trường hợp, nhà đầu tư có thể muốn dùng tiền ngay để mua chứng khoán, rút tiền hoặc các mục đích khác. Vì thế, công ty chứng khoán cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán cho khách hàng, được xem như dịch vụ hỗ trợ vốn ngắn hạn cho họ. Nhờ vậy, khách hàng có thể tạm ứng một phần hay toàn bộ số tiền đã bán chứng khoán trước thời hạn thanh toán.

Khi ứng trước, nhà đầu tư phải trả công ty chứng khoán một khoản phí để được mượn tiền, gọi là phí ứng trước tiền bán hay lãi vay ứng trước tiền bán. Phí ứng trước tiền bán được tính bằng số ngày vay thực tế của khách hàng nhân với lãi suất vay theo quy định của các công ty chứng khoán.

Lãi suất ứng trước tiền bán tại các công ty chứng khoán thay đổi theo từng thời điểm. Thống kê tại đầu tháng 8/2021 cho thấy, lãi suất ứng trước tiền bán của các công ty chứng khoán xoay quanh mức 0,03-0,04% một ngày. Ví dụ, khi bạn tạm ứng một số tiền 100 triệu đồng trong hai ngày, số tiền phí bạn phải trả cho công ty chứng khoán là 60.000 đến 80.000 đồng.