Skip to main content

Sa mạc “người không dám sống” thành công viên điện mặt trời khổng lồ

Các nhà chức trách đã biến nơi đây thành một trong những công viên điện mặt trời lớn nhất thế giới.

Sa mạc “người không dám sống” thành công viên điện mặt trời khổng lồ