Skip to main content
Lương cao chưa chắc giúp hài lòng với công việc

Lương cao chưa chắc giúp hài lòng với công việc

Nghiên cứu do Tổng cục Thống kê Anh phối hợp cùng công ty marketing Instaprint thực hiện tháng 3/2022, cho thấy trong 10 nơi hàng đầu về mức độ hài lòng với công việc, có 8 nơi thu nhập thấp hơn mức trung bình quốc gia.

Ảnh minh họa: Getty / fStop

Ảnh minh họa: Getty / fStop

Ví dụ, ở Northampton, East Midlands, gần một nửa người lao động (48%) tự nhận “rất hài lòng với công việc”, dù thu nhập của họ thấp hơn 6% mức lương trung bình toàn quốc. Tương tự, ở Sunderland, hơn một phần ba (38%) nhân viên cho biết “rất hạnh phúc” với công việc hiện tại, dù lương thấp hơn 16% mức trung bình toàn quốc.

Dù là những người có thu nhập cao nhất nhưng chỉ 1/4 (26%) người lao động ở trung tâm London hài lòng với công việc.

Vậy thứ gì mới khiến chúng ta hạnh phúc trong công việc. Cuộc khảo sát với 2.000 nhân viên ở Anh cho thấy một đội ngũ hài hòa (36%), cân bằng tốt giữa công việc và cuộc sống (21%) là chìa khóa.

Các yếu tố khác có khả năng cải thiện sự hài lòng trong công việc của người Anh gồm khả năng hoàn thành công việc nói chung (31%), giờ làm việc linh hoạt (25%), nuôi dưỡng văn hóa làm việc tích cực (23%).