Skip to main content

‘Biết chọn cổ phiếu, có thể lãi 20%’

‘Biết chọn cổ phiếu, có thể lãi 20%’

Trong lúc nhà đầu tư nhỏ do dự vì thị trường lình xình, các tổ chức và cá nhân có vốn lớn đã bắt đầu giải ngân. VAFI cho rằng, nếu chọn được cổ phiếu tăng trưởng, tỷ suất lợi nhuận vào cuối năm có thể là 20%.

Trong một phân tích công bố hôm 21/7, Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) nhận định, thị trường chứng khoán lình xình như hiện nay là cơ hội tốt cho đầu tư giá trị. Hiện các tổ chức và cá nhân đầu tư lớn có lợi vì họ có điều kiện giải ngân ở mức giá tốt. Hiệp hội này cũng khuyến cáo nhà đầu tư thận trọng với các biểu hiện “dìm” giá trên thị trường.

Thực tế, hiện các nhà đầu tư nhỏ cũng không thờ ơ. Những người còn tiền mặt đều đang “canh” giá và nắm bắt sát chuyển động của thị trường để tìm cơ hội mua vào.

VAFI cho rằng, để chọn được cổ phiếu có khả năng sinh lời trong bối cảnh thị trường đi ngang, nhà đầu tư cần nhìn vào doanh nghiệp có doanh thu, lợi nhuận, tài sản cố định, bộ máy quản lý, nguồn nhân lực… liên tục tăng trưởng hàng năm. Sự đi lên của doanh nghiệp thường luôn đi kèm với sự tăng trưởng GDP.

Theo đó, trong giai đoạn hiện nay, nếu công ty tăng trưởng 15-30% hàng năm và cổ phiếu có mức giá hợp lý thì đó là cổ phiếu tốt. Chính sách cổ tức của doanh nghiệp cũng cần ở mức hợp lý, bởi đây là yếu tố đảm bảo cho tính thanh khoản và kết quả đầu tư.

Để đầu tư giá trị, nhà đầu tư cần chú ý đến triển vọng doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp trong tương lai gần (1-2 năm) và trong trung hạn. Yếu tố này có thể được xác định thông qua tốc độ tăng doanh thu lợi nhuận, vốn chủ sở hữu, những mảng kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp, khả năng tăng doanh thu của sản phẩm dịch vụ. Bên cạnh đó là khả năng tăng trưởng của từng ngành nghề trong tương lai và xác định vị thế của công ty trong các ngành nghề đó.

Một yếu tố quan trọng khác để đánh giá cổ phiếu của doanh nghiệp, theo VAFI, là bộ máy quản trị doanh nghiệp và nguồn nhân lực thay thế. Lãnh đạo có năng lực sẽ đảm bảo tăng trưởng của doanh nghiệp và cổ phiếu. Đồng thời, nếu thu nhập của người lao động và bộ máy quản lý so với ngành và mặt bằng xã hội tốt là một yếu tố cho thấy sự phát triển ổn định của doanh nghiệp.

Ngọc Châu